Pokyny policisty na křižovatce: Návod, jak funguje řízení dopravy policistou

Řízení křižovatky policistou

Řízení dopravy policistou je pro mnohé řidiče i další účastníky dopravního provozu těžkým oříškem. Nevědí, co jednotlivá gesta policisty znamenají a kdy mohou jet, což může vést k nebezpečným situacím. Proto jsme se rozhodli připomenout, co pokyny policisty na křižovatce znamenají a jak se v takovém případě chovat.

Pokyny policisty na křižovatce: Základní pravidla

Nejprve si připomeňme základní pravidla při situaci, kdy na křižovatce řídí dopravu policista a nikoliv semafor:

 • Pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům. Pokud tedy policista dopravu řídí, je nutné dbát na jeho pokyny
 • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
 • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.

A kdo všechno může provoz na křižovatce řídit? Vedle policisty ve ve služebním stejnokroji může provoz na křižovatce řídit:

 • vojenský policista nebo
 • příslušník vojenské pořádkové služby
 • strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií
 • příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.

Pravidla provozu na křižovatce řízeného policistou: Gesta

Teď už je čas si připomenout, co jednotlivá gesta policistů znamenají. Funguje to přitom podobně jako u semaforů:

 • Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo. Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě.
 • Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
 • Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.

Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně postojem připomínajícím písmo T a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit. Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“.

Co znamená tzv. trojstranná uzávěra?

Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“. V takovém případě:

 • Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku.
 • Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo.
 • Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.

Pokud si každopádně tato pravidla nezapamatujete, nevadí, raději zastavte nebo stůjte. Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě. Gesty navíc zdůrazní, zda máte zrychlit, či zpomalit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *