Český trhVideo

Pravidlo zipu: Víte, jak správně zipovat?

Tzv. pravidlo zipu, neboli střídavé řazení, pomáhá plynulosti dopravy na místech, kde se zužují jízdní pruhy. Zkušenosti z českých silnic ale dokazují, že mnozí řidiči toto pravidlo střídavého řazení do pruhu neumějí, respektive se jím neřídí. Proto jsme se rozhodli připomenout, jak správně zipovat.

Nejprve si připomeňme, co říká zákon, konkrétně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

  • § 12: „…Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu…“
  • K souběžné jízdě pak z § 12: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Kdy pravidlo zipu platí a kdy neplatí?

To konkrétně znamená, že pravidlo zipu platí všude, kde řidič nemůže jet dál ve svém jízdním pruhu a je zřejmé, který pruh je průběžný. Jedná se tedy o následující situace

  • snížení počtu jízdních pruhů,
  • místo dopravní uzavírky
  • a omezení nebo místo dopravní nehody. 

Naopak pravidlo neplatí například v situaci, kdy jeden pruh pokračuje rovně a vedlejší je odbočovací – nelze souběžnou jízdou užít odbočovací a zařadit se do kolony v rovném pruhu.

Správné chování střídavého řazení

Jak se v místě zužování pruhu chovat? Řidiči by měli do místa, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přijíždět v obou pruzích (souběžná jízda). Až před místech zúžení by se měli řidiči zařadit do průběžného jízdního pruhu způsobem střídavým.

To logicky znamená, že řidiči v pokračujícím pruhu musejí těm z vedlejšího pruhu nechávat volnou mezeru. Mezery také musí být dostatečně velké. Nejen na velikost samotného vozu, ale i s takovou rezervou, aby do ní řidič mohl pohodlně a plynule zajet a nemusel ještě více brzdit nebo dokonce zastavit. To jen vede ke komplikaci dopravy, kdy přestává být plynulá. Právě snaha o plynulost je hlavní důvod metody zipování.

Je tedy důležité užívat obou jízdních pruhů po celé jejich délce a až před samotným místem zúžení se obezřetně zařadit. A právě v tomto ohledu mnozí řidiči chybují. Jedním z omylů a chybného pochopení pravidla je, že se řidič zařadí mezi vozidla v průběžném pruhu velmi brzy. To vede k tomu, že končící pruh je prázdný, bez vozidel, a tedy nelze hovořit o souběžné jízdě. Častou chybou je i to, že řidiči v pokračujícím pruhu nechtějí řidiče jedoucího až do místa konce „svého“ pruhu pustit, považují ho nesprávně za neslušného, zneužívajícího situace. Přitom právě takový řidič jede správně a ti ve vedlejším pruhu by jej měli pustit.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *