Český trh

Ekologická daň za přepis vozidla. Kolik zaplatíte za přehlášení v roce 2023?

Ekologická daň je poplatek, který se podle zákona č. 383/2008 Sb. musí zaplatit při přepisu automobilu kategorie M1 a N1 (osobní automobily, dodávky, nákladní vozidla do 3,5 tuny), jež nesplňuje aktuální emisní normy. Obvykle se tedy týká starších ojetých automobilů, které zároveň ještě nemají nárok na status veterána. Jeho výše se odvíjí podle vypouštěných emisí vozidla, tedy od emisní normy, kterou daný automobil splňuje.

Kdo eko poplatek platí?

Eko poplatek se platí jednorázově, při prvním přihlášení daného automobilu v České republice, tedy při registraci v rámci jeho dovozu do ČR, při jeho dalších přepisech už tudíž eko daň nutná není. Pokud pak vozidlo bylo už originálně přihlášeno v ČR a eko daň u něj zaplacena nebyla (protože se při jeho registraci platit nemusela), platí se při jeho následné přeregistraci. Ovšem znovu platí, že se ekologická daň platí jednorázově.

Emisní normy jsou dnes rozděleny do sedmi kategorií. Nejstarší je Euro 0 (daný vůz nesplňuje žádnou emisní normu), následují Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 a Euro 6, která je aktuálně platná pro nové automobily. Eko poplatek se nicméně týká jen vozidel nejnižších emisních tříd, tedy Euro 0, Euro 1, Euro 2 a Euro 3. Z placení eko daně jsou pak rovněž osvobozeni:

  • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P,
  • žadatelé, u kterých dochází k převodu v důsledku vypořádání či vyrovnání,
  • žadatelé, u kterých k převodu auta došlo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Kolik za eko daň zaplatím?

Výše ekologického poplatku se přitom liší právě od emisní normy, kterou daný vůz splňuje:

  • U vozidel Euro 0 činí výše eko daně 10.000 korun,
  • za Euro 1 zaplatíte 5.000 Kč
  • a za Euro 2 pak 3.000 korun.

Vozidla splňující pravidla Euro 3 a výše jsou v roce 2021 od ekologického poplatku při přepisu osvobozena.

Ekologická daň se platí při převodu na nového majitele, tudíž na obecním úřadě s rozšířenou působností. Jako doklad o zaplacení ekologické daně dostanete potvrzení s označením daného vozidla (VIN číslo, případně označení karoserie, podvozku).

Jak emisní normu auta vyčtu?

Emisní normu platnou pro daný automobil vyčtete z velkého technického průkazu. Tak jednoduché to ale není, v kolonce emisní norma totiž v techničáku nenajdete jednoduchý popisek, nýbrž speciální alfanumerický kód. Co který kód znamená, vyčtete v následující tabulce:

Emisní norma Označení vozidla v technickém průkazu
Euro 0R 15.02; R15.03; R15.04; R83.00; R83.01 B a také R83.01C – pro M1 s max. hmotností nad 2,5 tuny, s počtem míst nad 6 osob, v terénním provedení M1G+ vozidla N1 EHS/ES: 70/220, 77/102, 74/290, 78/665, 83/351, 88/436, 89/458, 89/491, 89/458; 15R00; 15R0115 R00, 15 R01, 15 R02, 15 R03, 15 R04, 83 R00 A, 83 R00 B
Euro 1R83.02 B, C; R83.03 B, C – s počtem míst nad 6 osob a max. hmotností nad 2,5 tuny; 91/441; 93/59, 94/12 – platí pro N1 a pro M1 pouze při max. hmotnosti nad 2,5 tuny a počtem míst nad 6 osob, 49 R 02 A – limity emisí A, vozidla N1 a M1 s max. hmotností nad 3,5 tuny
Euro 2R 83-03 B, C – pouze M1 do 2,5 tuny a pro max. 6 osob (bez řidiče);R 83-04 B, C; 94/12 – pouze M1; 96/44; 96/69; 98/7749 R 02 B – limity emisí B kategorie N1 a M1 s max. hmotností nad 3,5 tuny
Euro 3R 83.05A; 98/69A; 1999/102A; 2001/1A; 2001/100A; 2002/80A; 2003/76A; 2006/96A

U některých automobilů se přitom může stát, že daná kolonka není v technickém průkazu vyplněna. Nemusí to však přímo znamenat, že daný automobil nesplňuje žádnou emisní normu, jen může jít o laxnost tehdejších správních úředníků. V takovém případě se vyplatí si emisní normu platnou pro daný automobil nechat potvrdit u akreditovaného zástupce značky (českého zastoupení toho kterého výrobce), případně u Dekry. Správní poplatek za takovou službu se může vyplatit, protože může ušetřit platbu za vyšší eko poplatek, než je potřebné. Pokud totiž není v kolonce emisní norma nic vyplněno, platíte rovnou 10.000 Kč, jako kdyby dané vozidlo žádnou eko normu nesplňovalo.

Orientovat se obecně dá i podle věku vozidla. Norma Euro 1 byla závazná od roku 1992, zatímco vozidla Euro 2 jsou zpravidla vyrobená mezi lety 1996 až 2000. Právě na začátku milénia v platnost vstoupila norma Euro 3. Nemusí to ale platit vždy, některé automobily totiž mohly klidně splňovat modernější emisní pravidla už s předstihem. Zpravidla se v tomto případě jedná o zástupce luxusních značek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *