Oprava Barrandovského mostu je tu! Kudy ho objet?

Barrandovský most

Barrandovský most v Praze podstupuje rozsáhlou rekonstrukci, která je nutná pro jeho neuspokojivý stav. Jestliže první fáze řidiče tolik neomezila, ta druhá už bude mít výrazný vliv na pražský provoz. Začnou totiž práce přímo na povrchu mostu. Právě tato oprava Barrandovského mostu odstartuje již zanedlouho, jeho uzavírka má začít již v pondělí 16. května 2022. O zahájení těchto prací víme již od října 2020.

Právě v polovině května začne oprava jižní mostovky, což bude znamenat i částečné omezení provozu přímo na mostě. Spolu s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické. Přípravy na zahájení rekonstrukce odstartují již v noci na sobotu 14. května, kdy se začnou vyznačovat objízdné trasy.

Do té doby končí práce na rozšíření Strakonické a sjízdné rampy z mostu na Modřanskou, hotova bude rekonstrukce i Modřanské ulice a dostavěna bude rampa u Lihovaru, kterou řidiči využijí při cestě ze Strakonické na Barrandovský most.

„Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky jsou zejména v oblasti výztuže mostu, která je součástí nosného systému. Tato oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí,“  vysvětlil už dříve postup oprav Jozef Sinčák, generální ředitel TSK. Práce se nakonec pro letošní rok podařilo zkrátit. Přípravy na zahájení rekonstrukce pak znamenaly i opravu vozovek na objízdných trasách.

Pozor na Strakonické

Podle plánů uzavírka Barrandovského mostu pro rok 2022 omezí provoz na110 dní. Jelikož je Barrandovský most klíčová dopravní tepna Prahy, bude jeho oprava znamenat významné dopravní komplikace. Na mostě bude ze stávajících čtyř pruhů v každém směru uzavřen provoz vždy po jednom. I proto je všem řidičům doporučeno, že pokud to bude možné, mají se Barrandovskému mostu vyhnout.

Největší komplikací letos bude uzavření nájezdu ze Strakonické ulice, který bude zcela přebudován. Objížďka na druhý břeh Vltavy z této strany povede přes novou vratnou rampu u Lihovaru, kde se auta ze směru od Chuchle budou moci otočit směrem na Braník. Rampa u Lihovaru pak má sloužit primárně pro řidiče jedoucí do Krče a nejbližšího okolí. V souvislosti s otáčením na Lihovaru bude snížen počet pruhů na Strakonické ve směru z centra ze dvou na jeden.

Kudy Barrandovský most objet?

I kvůli tomu je doporučeno při příjezdu z jihu Prahy se místu raději vyhnout. V takovém případě má být vhodnější najet na Pražský okruh a přejet Vltavu po Lahovickém mostu. Do města se pak řidiči dostanou dočasně otevřeným sjezdem u Písnice, směrem do Libušské ulice, což má ulevit Modřanské.

Jak objet Barrandovský most? Návrh objízdné trasy, zdroj: TSK Praha

Alternativou bude jízda přes Vestec nebo ještě dále, po dálnici D1 od Průhonic. Ještě důležitější než kdy jindy tak bude sledovat aktuální dopravní situaci, ať už přes Google Mapy nebo navigaci Waze.

Oprava se dotkne i hromadné dopravy. Plánuje se posílení tramvajových linek 2 a 21, zvýšit se má průjezdnost tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. Linky autobusů 125, 170 nebo 196 pak mají být upraveny. I kvůli nim budou prostředky hromadné dopravy preferovány na semaforech křižovatek v ulicích Československého exilu, Vrbově, Jeremenkově nebo Ke Krči.

Práce začaly již dříve

První fáze rekonstrukce této klíčové dopravní tepny odstartovaly už na podzim 2020. Tehdy se ale řidičů významněji nedotkla. První fáze totiž znamenala sanaci konstrukce spodní stavby mostu, která spočívala v úpravě povrchu betonu, odstranění nesourodých částí a jeho následné úpravě. Některé práce byly plánovány i pod hladinou Vltavy.  

Každá politická reprezentace by rekonstrukci Barrandovského mostu nejraději odložila ze strachu o politické body, ale tak se nedá dělat zodpovědná politika. Je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ komentoval zahájení prací Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

V dalších letech pak nastanou další etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. To budou probíhat práce na horní části rampy Barrandovské a severní polovině jižní části mostu, tedy ze směru od Smíchova. V roce 2024 se práce přesunou na severní část mostu, tedy ze směru na Barrandov či Plzeň, a nad ulici Modřanská. V roce 2025 se pak počítá s rekonstrukcí jižní poloviny severního mostu, tedy směrem na Smíchov. Uzavírka Barrandovského mostu tedy neskončí s rokem 2022, jen v následujících letech bude provoz na mostě omezen jinými způsoby než letos.

Historie Barrandovského mostu

Barrandovský most je silniční most spojující městské části Praha 4 a Praha 5 v oblasti Braníku a Hlubočep. Sestává se ze dvou samostatných nosných konstrukcí, technicky se tedy jedná o soumostí. Komunikace s osmi jízdními pruhy a dvěma chodníky pro pěší je součástí tzv. Městského okruhu a patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v České republice. V pracovních dnech jej využije 144.000 vozidel denně. Stavba obou částí mostu byla realizována v letech 1978 až 1988, levý most byl zprovozněn v září 1983.

Opěry mostu tvoří železobetonové masivní bloky. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové pilíře založené na mikropilotách, nosná konstrukce je z předpjatého monolitického betonu. Základ i dřík jsou vyrobeny z betonu, kryt vozovky je živičný. Délka přemostění ve střednici je 343,7 metru, volná šířka mezi svodidly ve střední části přibližně 14 metrů. Na stavbu na obou březích navazují nájezdové a sjízdné rampy, které jsou samostatnými mostními objekty.

(vydáno 21. dubna 2022 18:25, aktualizováno 30. dubna 2022 19:45)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *