Bodový systém: Jaké jsou přestupky a které tresty za ně hrozí?

Policie: ilustrační snímek, bodový systém

Bodový systém je pro mnohé řidiče strašákem. Za mnohé spáchané přestupky lze totiž získat tzv. trestné body, a když řidič obdrží 12 bodů, pozbývá řidičské oprávnění na jeden rok. Přinášíme proto přehled přestupků, za něž tyto body hrozí. Nedávno byl bodový systém lehce upraven, nadále však platí, že za nejzávažnější přestupky se uděluje sedm bodů.

Bodový systém v roce 2023: Tabulka přestupků a trestů

PřestupekPočet bodůPříkaz na místě -dříve bloková pokuta (Kč)Pokuta ve správním řízení (Kč)Zákaz řízení
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)72.500–20.0000,5-1 roku
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)725.000–50.000, případně odnětí svobody až do 3 let1-2 roku
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky725.000–50.0001-2 roku
Řízení se zadrženým řidičským průkazem75.000-10.0000,5-1 roku
Nedovolené předjíždění75.000–10.0000,5-1 roku
Nedovolená jízda přes železniční přejezd7do 2.500 (u nemotorových vozidel)2.500–5.0001-6 měsíců
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci75.000–10.0000,5-1 roku
Způsobení nehody s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví725.000-50.000, případně odnětí svobody až 10 let1-2 roky
Nezastavení po nehodě (které jsem účastníkem)72.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát během 12 po sobě jdoucích měsíců)
Ujetí od dopravní nehody72.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát během 12 po sobě jdoucích měsíců)
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky7Odnětí svobody až 2 roky
Řízení technicky nezpůsobilého vozidla (se závadou ohrožující účastníky provozu)55.000–10.0000,5-1 roku
Překročení rychlosti (v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více)55.000–10.0000,5-1 roku
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“)5do 2.5002.500–5.000, případně 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu5do 2.0001.500–2.500
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání5do 2.5002.500–5.0001 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“52.500–5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1-6 měsíců
Řízení bez řidičského oprávnění425.000–50.0001-2 roky
Ohrožení chodce na přechodu4-5do 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nedání přednosti v jízdě4do 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nepoužití autosedačky pro dítě nebo jeho nepřipoutání 4do 20001.500–2.500
Nedodržení bezpečnostních přestávek4do 5000do 10.0000,5-1 roku
Maření výkonu úředního rozhodnutí4Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest1-10 let
Nedodržení stanovené doby řízení4do 5.000do 10.000
Řízení bez profesního průkazu35.000–10.0000,5-1 roku
Překročení rychlosti (v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více)3do 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nezastavení před přechodem3do 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Jízda bez bezpečnostních pásů (řidič)3do 2.0001.500–2.500
Jízda na motocyklu či mopedu bez přilby3do 2.0001.500-2.500
Řízení s telefonem v ruce2do 1.0001.500–2.500
Překročení rychlosti (v obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 km/h)2do 1.0001.500–2.500
Neoznačení překážky způsobené řidičem2do 2.0001.500–2.500

Co když mám 12 bodů?

Dopravní přestupky jsou definovány v Zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče nebo ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu.

Jakmile řidič dosáhne na 12 bodů, pozbývá řidičské oprávnění na jeden rok. Podmínkou vrácení řidičáku je přitom přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Dnem vrácení oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; původních 12 trestných bodů se odečte a opět se počítají znovu od nuly.

Lze body odečíst?

Odečíst body si však řidič může i při dobrém řízení. Jakmile řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Tři body lze také odečíst v případě, že řidič doloží, že se podrobil školy bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy. Takto lze však body odečítat jen jednou za kalendářní rok, navíc jen pokud řidič už nemá 10 trestných bodů a nebyl potrestán za přestupek, na který se vztahuje trest 5 a více bodů.

Kolik mám bodů?

Řada řidičů si přitom není jistá, kolik vlastně trestných bodů na svém kontě mají. Stav bodového konta přitom lze snadno zjistit, a to přes Portál veřejné správy GOV.cz. Tam lze dohledat stav svého bodového konta i datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.

Přestupky bez bodů

Nadále však existují i přestupky, za něž nejsou při jejich spáchání udělovány žádné body. Obvykle jde o méně závažné přestupky.

Tabulka: Přestupky bez bodů

PřestupekPříkaz na místě – dříve bloková pokuta (Kč)Pokuta ve správním řízení (Kč)Zákaz řízení
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ5.000–10.0000,5-1 rok
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ5.000–10.0000,5-1 rok
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti5.000–10.0000,5-1 rok
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR25.000–50.0001-2 roky
Stání na místě vyhrazeném pro invalidydo 10.0005.000–10.000
Nedovolená jízda nákladního automobiludo 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Zavinění nehody s ublížením na zdraví25.000–50.0001-2 roky
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehodydo 5.0002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Použití antiradarudo 10.0005.000–10.000
Jiné porušení povinnostído 2.0001.500–2.500
Svěření řízení neznámé osobě5.0005.000–10.000
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidlado 5.000do 10.0000,5-1 rok
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkáchdo 5.000do 10.0000,5-1 rok
Přetížený kamion nebo autobusdo 15.000do 500.000
Překročení rychlosti (v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h)do 1.0001.500–2.500
Ohrožení chodce při odbočovánído 2.5002.500–5.0001-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)2.500–20.0000,5-1 rok
Řízení po zadržení technického průkazu10.000–20.0000,5-1 rok
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření2.500–5.000
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazudo 5.0002.500–5.000
Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcído 5.000do 10.000
Nevedení/nepředložení záznamu o době řízenído 5.000do 10.000
Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)do 5.000do 10.000

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *