Kruhový objezd a pravidla jízdy. Víte, kdy použít blinkry?

Kruhový objezd

Kruhový objezd je na českých silnicích stále častější jev. Mnohde vystřídal dosavadní křižovatku, protože bývá považován za bezpečnější a plynulejší řešení křížení silnic. I přesto některým řidičům dělá jízda na kruhovém objezdu potíže. Proto si připomeňme základní pravidla používání kruhového objezdu.

Přednost na kruhovém objezdu

První věc, ve které se někdy na kruhových objezdech chybuje, je přednost v jízdě. „Vjíždění na kruhový objezd se liší podle toho, zda se jedná o objezd bez anebo s průběžným pruhem. Při vjíždění na objezd bez průběžného pruhu musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům, která se na něm už pohybují. Pokud se jedná o situaci s průběžným pruhem, mohou řidiči jedoucí v pravém pruhu na objezd vjet a přednost těm jedoucím po kruhovém objezdu v levém pruhu už nedávají,“ popisuje produktový manažer českého zastoupení automobilky Toyota Václav Zikmund.

Pokud vůz dosud jedoucí v levém pruhu potřebuje kruhový objezd opustit, je řidič, který na objezd teprve přijíždí, povinen opět dát přednost v jízdě. Jinými slovy, auta již jedoucí na kruhovém objezdu mají vždycky přednost před těmi, kteří na něj teprve přijíždí. To ostatně zdůrazňuje i značka „dej přednost v jízdě“, která se na vjezdech na kruhový objezd objevuje. V některých případech se na kruháku objevuje i značka „stůj, dej přednost v jízdě“. Přednost v jízdě je přitom nutné dát, nejen automobilům, ale i jiným vozidlům, jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Potíže řidičům pak dělávají víceproudé kruhové objezdy. Častou chybou také je, že se někteří řidiči bojí na kruhový objezd vjet, pokud vidí vůz v levém pruhu. Jenže tím zbytečně zdržují a zpomalují provoz, přičemž právě kvůli zajištění ještě větší plynulosti levý pruh na kruhových objezdech vznikl.

Kdy použít blinkry?

Při vjíždění na kruhový objezd se znamení o změně směru nedává, je logické, jaký je směr, kterým se řidič chce dát. Jiná situace nastává při opouštění kruháku, kdy je blinkry už nutné použít. Je přitom vhodné používání směrových světel nepodcenit a počítat s tím, že ostatní auta váš blinkr na kruhovém objezdu z některých úhlů nevidí. Proto začněte blikat co nejdříve, ale samozřejmě teprve tehdy, kdy minete poslední odbočku před tou vaší, k níž míříte.

Blinkr také vždy použijte na kruhovém objezdu při přejíždění z pruhu do pruhu.

Kruhové objezdy v zahraničí

Kruhové objezdy řidičům dělají potíže i kvůli tomu, že pravidla o jejich používání se liší země od země. Ve Francii po dobu jízdy na kruhovém objezdu se bliká vlevo. Když pak chcete vyjet hned prvním výjezdem, bliká se ve Francii už při nájezdu na kruhový objezd směrovkou doprava. Na víceproudých kruhácích je pak zvykem jet ve vnitřním pruhu, pokud objezd opouštíte až na posledním možném výjezdu.

Ve Velké Británii se zase kvůli levostrannému jezdí na kruhovém objezdu směrem doleva, tedy po směru hodinových ručiček, ne proti směru hodinových ručiček jako u nás. Zároveň tu však platí přednost zprava, přednost tudíž také mají ti, co jedou na kruhovém objezdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *