Záchranářská ulička: Co říká zákon? A kdo ji může využít?

Záchranářská ulička

Tzv. záchranářská ulička je pravidlo usnadňující průjezd vozů integrovaného záchranného systému kolonami. Slouží k průjezdu sanitek, policejních či hasičských aut v kolonách na víceproudých silnicích, proto je zásadní, aby prostor pro ně vznikl rychle a plynule. Proto jsme se rozhodli připomenout, jak se záchranářská ulička tvoří, co o ní říká zákon a jaká pokuta hrozí za její neoprávněné užití.

Jak záchranářská ulička funguje ve dvou a třech pruzích?

Tzv. záchranářská ulička je definována v § 41 odstavci 8 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Ten konkrétně říká:

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.

Obecně se přitom doporučuje vytvářet pro průjezd mezeru širokou alespoň tři metry. První auta v koloně by pak měla uvolnit i prostor před sebou, pro manévrování záchranářských vozidel.

Záchranářská ulička by přitom měla začít být tvořena už ve chvíli, kdy se kolona začne na víceproudé silnici tvořit, nikoliv až při příjezdu záchranářských vozidel. Včasné vytvoření uličky pro záchranáře totiž jejich průjezd urychlí.

Jaká vozidla mohou použít záchranářskou uličku?

Nutné je též zdůraznit, že záchranářskou uličku mohou použít i jiná vozidla než ta bezpečnostních sborů. Konkrétně ji dle výše zmíněného zákona mohou využít:

  • Vozidla s právem předností jízdy.
  • Vozidla správce komunikace
  • Vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky

Jaká pokuta hrozí za nedodržení záchranářské uličky?

Za neoprávněné použití uvolněného pruhu samozřejmě hrozí pokuta. Ta ve správním řízení může činit až 2.500 Kč. Přísněji se pak trestá případ, kdy neukázněný řidič zpomalí, nebo dokonce omezí probíhající záchrannou akci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *