Přepis auta v roce 2024: Jednoduchý návod, jak na to

Mazda MX-30 vs. CX-30 2022

Přepis auta je úkon, kterému se většina řidičů zkrátka nevyhne. Ne každý si s ním však poradí. Proto jsme sepsali jednoduchý návod, který s přepisem auta pomůže.

Co je potřeba k přepisu auta?

Pro přepis auta budete potřebovat hned několik dokumentů. V první řadě to je:

  • Osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
  • Velký technický průkaz vozidla
  • Doklad o nabytí auta (tj. kupní smlouva, leasingová smlouva, případně faktura nebo rozhodnutí o dědictví)
  • Protokol o evidenční kontrole (ta je prováděna na STK)
  • Zelená karta – potvrzení o úhradě povinného ručení
  • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla
  • Potvrzení o uhrazení správního poplatku za přepis auta

Další dokumenty se pak liší dle toho, kdo auto kupuje, respektive prodává:

  • Občanský průkaz původního i nového vlastníka (pokud jsou u přepisu oba)
  • Občanský průkaz a plná moc s úředně potvrzeným podpisem (pokud u přepisu už není dosavadní majitel)
  • Živnostenský list nebo koncesní listina, případně notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku (pokud je automobil psaný na firmu)

U starších vozidel pak může být vyžadováno potvrzení o zaplacení ekologické daně.

Kde se dělá přepis auta?

Přepis automobilu je dnes jednodušší úkon než kdysi. Na základě platné legislativy (dle § 8 zákona 56/2001 Sb.) lze přepis auta provést na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Nemusíte tak situaci řešit v místě bydliště.

Kdy se dělá přepis auta?

Přepis auta není úkon, který by šlo provést kdykoliv po nákupu nového vozidla. Dle zákona je nový vlastník povinen provést změnu majitele v registru do 10 dní od převodu vlastnického práva k vozidlu, tj. 10 dní od podpisu kupní smlouvy, respektive od úhrady ceny auta nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v rámci dědického řízení.

Při nedodržení této lhůty hrozí vysoká pokuta, až 50.000 Kč. Odpovědný je přitom prodávající, který tudíž musí zajistit, že se auto opravdu přepíše na nového vlastníka.

Kdo platí přepis auta?

Zákon nespecifikuje, kdo konkrétně přepis auta platí. Je tak na dohodě kupujícího a prodávajícího, kdo úkon zaplatí. Mnohdy se tak stává, že přepis vozidla je zahrnut už v ceně automobilu a zajistí ho tudíž prodávající. Vhodné je se každopádně domluvit, respektive prodávající by měl vědět, že kupující na sebe auto opravdu přepíše.

Správní poplatek za přepis osobního automobilu každopádně stojí 800 korun. U větších vozidel, s třemi nápravami a více je poplatek vyšší.

K tomu je pak nutné připočíst i poplatek za evidentní kontrolu, který obvykle vyjde na 400 korun. Ekologická daň se pak liší podle ekologické normy, kterou auto splňuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *