Plná moc na přepis vozidla: Rady a tipy pro přepis auta či motorky

Výběr auta

Prodej automobilu je situace, do které se dříve či později dostane snad každý řidič. Může se ale stát, že u tohoto procesu nemůžeme z nějakého důvodu být. Co když právě potřebujeme přepsat auto na jiného majitele a my nemůžeme osobně dorazit na úřad s novým vlastníkem? V takovém případě přichází ke slovu plná moc. Jak na to, se dozvíte v následujícím článku. V něm se dozvíte:

Co je to plná moc?

Plná moc je právní dokument, kterým někdo (plnomocník) uděluje jiné osobě (oprávněný) právo jednat jménem a na účet plnomocníka.

Význam a užití plné moci

Plná moc je nástroj, který nám umožňuje delegovat naše záležitosti na někoho jiného. Může se jednat o jakoukoli záležitost, od běžných každodenních úkonů, jako je nákup v obchodě, až po složitější záležitosti, jako je prodej nemovitosti nebo právě přepis vozidla.

Kdy je plná moc nezbytná?

Plná moc je nezbytná v případě, kdy nemůžete osobně jednat a potřebujete, aby za vás jednal někdo jiný. Například když jste nemocní, v zahraničí, nebo nemáte čas se věnovat dané záležitosti.

K čemu je plná moc na přepis vozidla?

Plná moc na přepis vozidla je dokument, který umožňuje jiné osobě převést vlastnictví vozidla na sebe nebo na třetí osobu.

Kdy potřebujete plnou moc pro přepis vozidla

Pokud nemůžete být přítomni při přepisu vozidla, plná moc je nutná. To může být případ, když prodáváte vozidlo a nemůžete se zúčastnit předání na odboru dopravy, nebo když kupujete vozidlo od někoho, kdo je v zahraničí.

Co se stane, když plnou moc na přepis vozidla nemáte

Bez plné moci vás úřad nebude moci zastupovat při přepisu vozidla. To znamená, že pokud nemůžete být přítomni osobně, proces přepisu se zastaví a vozidlo zůstane na jméno původního majitele.

Jak získat plnou moc na přepis vozidla

Proces získání plné moci na přepis vozidla je relativně jednoduchý, ale vyžaduje několik kroků.

Co vyplnit do plné moci na přepis auta či motorky?

Do plné moci na přepis vozidla je nutné vyplnit:

 • údaje o plnomocníkovi (tedy o vás) – jméno a adresa
 • o oprávněném zástupci, kdo bude jednat za vás – jméno a adresa
 • samotný předmět plné moci – v tomto případě přepis konkrétního vozidla
 • délka platnosti plné moci k přepisu vozidla
 • podpisy plnomocníka a zástupce

Identifikace vozidla by měla zahrnovat značku, typ, datum první registrace a identifikační číslo vozidla (VIN).

Jak vyplnit a podepsat plnou moc

Plnou moc můžete vyplnit buď sami, nebo s pomocí právníka. Dokument by měl obsahovat vaše údaje, údaje osoby, kterou jmenujete za svého zástupce, a specifickou pověřenou činnost, v tomto případě přepis vozidla. Dokument musíte podepsat.

Notářské ověření plné moci

Aby byla plná moc platná, musí být ověřena notářem. Notář potvrdí vaši totožnost a pravost podpisu. Alternativou je podepsání plné moci na pobočkách Czech Point.

Jak funguje proces přepisu vozidla s plnou mocí

Přepis vozidla s plnou mocí je proces, který se neliší od běžného přepisu vozidla, s tím rozdílem, že všechny úkony za vás provádí jiná osoba.

Během přepisu jsou přitom potřeba kromě plné moci i následující dokumenty:

 • formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla (lze vyplnit na úřadě)
 • velký technický průkaz vozidla
 • malý technický průkaz vozidla (tj. osvědčení o registraci vozidla)
 • doklad o sjednaném povinném ručení (tzv. zelená karta)
 • kupní smlouva k vozidlu

Právní rámec pro přepis vozidla

Proces přepisu vozidla je regulován zákonem. Je třeba dodržet několik kroků, včetně podání žádosti o přepis, předložení potřebných dokumentů a zaplacení poplatku.

Krok za krokem: Přepis vozidla s plnou mocí

 1. Vyplnění a podepsání plné moci.
 2. Ověření plné moci – notářem či na pobočce Czech Point.
 3. Předání plné moci osobě, která vás bude zastupovat.
 4. Předání technického průkazu a kupní smlouvy zástupci.
 5. Zástupce pak za vás zařídí vše potřebné na odboru dopravy.

Plná moc na přepis vozidla je důležitým nástrojem, který nám umožňuje řešit administrativní záležitosti, i když nemůžeme být přítomni osobně. Je důležité si uvědomit, že plná moc musí být správně vyplněna a ověřena, aby byla platná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *