Řidičák na zkoušku: Jak za volant od 17 let?

Řidičák od 17 let ilustrační foto

Mladí řidiči se dočkali. Nově budou moci řídit osobní automobily od 17 let, Sněmovna totiž schválila tzv. řidičák na zkoušku. Jak budou nová pravidla pro řidičský průkaz skupiny B fungovat? A jaké budou podmínky řízení auta od 17 let?

Nutno zdůraznit, že řidičák na zkoušku musí ještě schválit Senát. S jeho zavedením se nicméně počítá od roku 2024.

Řízení od 17 let: Kdo je mentor?

Schválený návrh počítá s možností řízení osobního automobilu skupiny B už od 17 let, a to pod dohledem tzv. mentora, zkušeného a bezúhonného řidiče. Tzv. L17 umožňuje, aby mladý řidič své první zkušenosti v provozu sbíral v kontrolovaném, a nikoliv v rizikovém prostředí.

Také tento mentor bude v zákoně jasně definován. Mladý řidič totiž mentora bude muset mít zapsaného v registru řidičů. Takových osob tam může být až čtyři. Mentor může být osoba, která:

  • má řidičské oprávnění pro skupinu B více než 10 let
  • je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B
  • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti
  • nemá zadržený řidičský průkaz
  • nemá v bodovém hodnocený zaznamenaný žádný bod

Pro mentora přitom bude platit, že při jízdě, kde vykonává doprovod mladého řidiče, nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Žadatel o řidičské oprávnění nastoupí do autoškoly, kde musí úspěšně složit zkoušku, následně mu bude vydán řidičský průkaz a od 17. narozenin může řídit auto pod dohledem mentora. Tedy pokud mu to odsouhlasí jeho zákonný zástupce. Od 18. narozenin pak končí lhůta a nový řidič může řídit sám.

Řidičák na zkoušku

Vládní návrh zahrnuje také tzv. řidičák na zkoušku. U toho se počítá s tím, že pokud mladý řidič během dvou let od obdržení řidičského průkazu spáchá závažný přestupek, bude se muset zúčastnit psychologické zkoušky a praktické jízdy. Konkrétní pravidla v návrhu zákona zní takto:

  • pokud se začínající řidič ve zkušební době 2 let dopustí závažného protiprávní jednání, které je hodnoceno 6 body nebo jinak vyústí v zákaz řízení, musí se kromě stávající sankce povinně zúčastnit vzdělávacích kurzů

Má se jednat o skupinovou, čtyři hodiny dlouhou přednášku s akreditovaným dopravním psychologem a praktickou jízdu se zpětnou vazbou od instruktora autoškoly.

Řidiče tak z provozu nebude automaticky vyřazen, naopak se s ním bude dále pracovat, aby řízení vozu psychologicky lépe zvládal.

„V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ doplňuje ministr dopravy.

Snaha o větší bezpečnost

Oba návrhy se inspirovali v německém a rakouském prostředí, kde tato pravidla už fungují. Začínající řidiči, mezi něž patří především mladí lidé, jsou dle statistik častými viníky dopravních nehod se závažnými následky. Právě jejich větší kontrola tak má zajistit, že budou řízení lépe zvládat a budou tudíž řídit bezpečněji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *