NovinkyČeský trh

Oprava Barrandovského mostu startuje. Řidiče čekají dopravní komplikace v roce 2022

Barrandovský most v Praze čeká v následujících letech rozsáhlá rekonstrukce, která je nutná pro jeho neuspokojivý stav. První fáze rekonstrukce této klíčové dopravní tepny odstartovaly tento týden, řidičů se ale zatím významněji nedotkne. Omezení dopravy se očekává až v roce 2022, kdy začnou práce přímo na povrchu mostu.

První fáze totiž počítá se sanací konstrukce spodní stavby mostu, která spočívá v úpravě povrchu betonu, odstranění nesourodých částí a jeho následné úpravě. „Pustíme se do odstranění nesoudržných vrstev betonu, očištění a následného ošetření trhlin a reprofilací navrátíme betonu jeho původní funkčnost,“ vysvětluje postup oprav Jozef Sinčák, generální ředitel TSK. Tyto práce potrvají zhruba rok, plánovány jsou do listopadu 2021.

Doprava přes Barrandovský most zůstane v této fázi zachovaná, menší omezení se ale vyskytnou například v Modřanské ulici, kde bude v úseku pod mostem sveden provoz v obou směrech do jednoho pruhu. Zúží se také cyklostezka v okolí pilíře mostu a v souvislosti s přistavěním a obsluhou pontonu je třeba počítat i s omezením plavby při pravém břehu. Některé práce jsou plánovány i pod hladinou Vltavy.  

Druhá fáze odstartuje podle předpokladů na jaře 2022 a ta už dopravní omezení přinese. Týkat se totiž bude už rekonstrukce horní části mostu, tedy včetně vozovky. „Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky jsou zejména v oblasti výztuže mostu, která je součástí nosného systému. Tato oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí,“ vypočítává některé naplánované práce Sinčák.

Trvání prací má svůj důvod

Důkladná rekonstrukce vynucená špatným stavem mostu potrvá až do roku 2025. Tak dlouhá doba je způsobená tím, že práce jsou naplánovány tak, aby vždy byl zachován průjezd ve třech jízdních pruzích. Jen tak se minimalizuje vliv prací na dopravní situaci.

Abychom řidiče na jejich cestách omezili co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích náhradního vedení dopravy a zkapacitnění navazující komunikační sítě a objízdných tras. Proto jsme dopředu zkapacitnili nájezd a výjezd z Modřanské ulice. Celá akce byla koordinovaná s chystanou celkovou rekonstrukcí Barrandovského mostu, kterou jsme naplánovali tak, aby měla pokud možno co nejmenší dopad na dopravu v Praze,  říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy s tím, že si magistrát nechává už teď zpracovávat modely, jak se doprava bude během prací chovat a kde může docházet ke komplikacím.

Každá politická reprezentace by rekonstrukci Barrandovského mostu nejraději odložila ze strachu o politické body, ale tak se nedá dělat zodpovědná politika. Je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ doplňuje Scheinherr.

Historie Barrandovského mostu

Barrandovský most je silniční most spojující městské části Praha 4 a Praha 5 v oblasti Braníku a Hlubočep. Sestává se ze dvou samostatných nosných konstrukcí, technicky se tedy jedná o soumostí. Komunikace s osmi jízdními pruhy a dvěma chodníky pro pěší je součástí tzv. Městského okruhu a patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v České republice. V pracovních dnech jej využije 144.000 vozidel denně. Stavba obou částí mostu byla realizována v letech 1978 až 1988, levý most byl zprovozněn v září 1983.

Opěry mostu tvoří železobetonové masivní bloky. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové pilíře založené na mikropilotách, nosná konstrukce je z předpjatého monolitického betonu. Základ i dřík jsou vyrobeny z betonu, kryt vozovky je živičný. Délka přemostění ve střednici je 343,7 metru, volná šířka mezi svodidly ve střední části přibližně 14 metrů. Na stavbu na obou březích navazují nájezdové a sjízdné rampy, které jsou samostatnými mostními objekty.

David Bureš

David Bureš je zakladatel a vedoucí redakce serveru Česko-slovenský auto katalog. V minulosti dlouhá léta působil na největším automobilovém magazínu v Česku, v roce 2022 rozjel tento projekt ČSAKA.cz. Miluje vozy značky Lamborghini, na autě hledá kombinaci každodenní praktičnosti a zábavného charakteru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *