Český trh

Doprava podle nové vlády: Nové dálnice, z ŘSD SDS a 150 km/h

Nová vláda Petra Fialy zveřejnila své programové prohlášení. To se mimo jiné detailně zabývá také oblastí dopravy, kterou má na starosti nový ministr dopravy Petr Kupka (ODS). Co všechno nová vláda slibuje v oblasti dopravy? Je toho hodně, počítá se s 200 km nových dálnic, zvýšením povolené rychlosti na vybraných dálnicích i s přeměnou ŘSD na státní podnik.

Důraz na dopravu souvisí s tím, že ji nová vláda považuje za jednu z klíčových témat, kterými se chce v tomto volebním období zabývat. Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů, píše se v programovém prohlášení vlády.

200 km nových dálnic do roku 2025

Vláda počítá s rozšířením dálniční sítě o 200 km do roku 2025, jak již dříve slíbil ministr dopravy Martin Kupka. Konkrétně se vláda prioritně zaměří na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.

Do konce roku 2025 bude také zprovozněn obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena má být dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozněny budou tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude také stavba příhraniční části D11. Pokročí navíc příprava prodloužení dálnice D52, dálnice D43 a středočeské části dálnice D3.

Nové obchvaty měst

Vláda chce ale také navýšit kapacitu vybraných silnic I. tříd, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici. Vybudovány mají být nové obchvaty měst, stejně jako budou navýšeny kapacity odpočívek a odstavných ploch na dálnicích i silnicích I. tříd. Počet parkovacích stání pro kamiony díky tomu má přesáhnout 4,5 tisíce, což se má hodit pro povinné přestávky řidičů kamionů.

Fialova vláda navíc vyhodnotí zkušenosti s PPP projektem dálnice D4. V případě pozitivního hodnocení bude tento nástroj použit také u dalších projektů dopravní infrastruktury.

Počítá se také s pokračováním transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS), který má být efektivnější při přípravě, realizaci a zabezpečení údržby a provozu staveb.

150 km/h na nových dálnicích

Vláda rovněž hodlá prosadit aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Cílem je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků. Zajímavou zprávou v tomto směru je zároveň ta, že vláda počítá s tím, že na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 km/h za podmínek dobré viditelnosti a provozu.

Myslet se má ale také na cyklisty. Ministerstvo hodlá na dopravu hledět jako na celek, a tak počítá i s cyklodopravou a dalšími bezemisními formami dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury mají zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si také zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras.

David Bureš

David Bureš je zakladatel a vedoucí redakce serveru Česko-slovenský auto katalog. V minulosti dlouhá léta působil na největším automobilovém magazínu v Česku, v roce 2022 rozjel tento projekt ČSAKA.cz. Miluje vozy značky Lamborghini, na autě hledá kombinaci každodenní praktičnosti a zábavného charakteru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *